Financiën

Het Actief College probeert de kosten, ook voor ouders en verzorgers, zo laag mogelijk te houden. 

Bestellen schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken.

Ouders, verzorgers of leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken via de website van Van Dijk. Op onze website plaatsen wij begin juni informatie over de bestelwijze, bestel- en inleverdata. De boeken worden thuis bezorgd.

Van Dijk vraagt aan de ouders of verzorgers een borg van € 75,00 voor het boekenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd.

Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht.

Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er is geen schade geconstateerd dan wordt het borgbedrag meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus niet opnieuw borg in rekening gebracht.

Als na afloop van het schooljaar geen boeken meer worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg door Van Dijk Educatie aan de leerling, ouder(s) of verzorger(s) terugbetaald.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school heeft een ouderraad. Zij zijn betrokken bij diverse evenementen op onze school zoals het kerst- en examengala, jaarlijkse open huis, de diploma-uitreiking, brugklaslunch, wuppenfeest.

Hoewel het voortgezet onderwijs in ons land voor ouders gratis is, worden de genoemde evenementen niet door de overheid bekostigd.

Ditzelfde geldt voor de educatieve excursies die op onze school plaats vinden. Deze zijn bedoeld om het onderwijs aan onze leerlingen te verrijken. Wij vragen u daarom om een vrijwillige bijdrage van € 77,50 per jaar.

De vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds is € 5,00 euro.

Onze leerlingen maken gebruik van een kluisje waar zij hun boeken en andere persoonlijke eigendommen in kunnen opbergen. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor excursies, evenementen en ouderfonds bedragen in totaal € 90,00 per jaar per leerling.

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag aan ons te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen.

Niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Aanvullende schoolkosten

Excursies

Gedurende de schoolcarrière van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Deelname aan deze excursies is verplicht. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor in de schoolfondsbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald. Bij meer- en ééndaagse (niet-verplichte) reizen vragen we wel aan ouders/verzorgers of zij hier voor willen betalen.

Bij afwezigheid van een leerling is geen restitutie van het deelnamegeld mogelijk. 

Overige kosten

Naast de genoemde kosten voor schoolfonds, ouderfonds, leerlingenkluisje en verplichte leermiddelen moet rekening worden gehouden met kosten voor werkweken, (niet verplichte) studiereizen, sportkleding (schoolshirt is verplicht), stages en bedrijfsbezoeken, entree voor (school)feesten.

Door de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage behoudt de school het recht, wanneer het percentage betalende ouders te laag is, werkweken, reizen en/of extra excursies af te gelasten.

Volgt een leerling de sport- of expressieklas in de onderbouw, dan kost deelname € 50,00 per schooljaar (m.i.v. 2024-2025 moeten wij dit bedrag helaas verhogen naar € 75,00 per schooljaar).

Werkschoenen kunnen aangeschaft worden bij DB WorkWear, Voltastraat 1 in Numansdorp.

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor betaling in termijnen te kiezen.

Materialen

Gereedschappen

Gereedschap, dat nodig is voor de leerlingen van de afdelingen Bouwen, Wonen & Interieur; Mobiliteit & Transport; Produceren, Installeren & Energie, wordt tijdens de lessen uitgereikt en worden in bruikleen gegeven door de school.
Voor de afdeling Bouwen, Wonen & Interieur krijgen de leerlingen een timmermansduimstok en bouwpotlood.

Werk- en sportkleding

Veiligheidsschoenen zijn bij de technische profielen in alle leerjaren verplicht. Werkkleding (overall) wordt tijdens de lessen in bruikleen gegeven.

Het is verplicht om tijdens de lessen lichamelijke opvoeding (LO) een schoolshirt te dragen. In de brugklas en bij tussentijdse instroom van een leerling wordt dit sportshirt eenmalig (gratis) door het Actief College verstrekt. Bij verlies of beschadiging kan het shirt vervangen worden op eigen kosten (€ 12,50). Het shirt is verkrijgbaar bij de eigen LO-docent.

Indien de leerling het schoolshirt bij de les lichamelijke opvoeding is vergeten, krijgt hij/zij er één te leen.

Benodigdheden in de les

Bij wiskunde hebben de leerlingen nodig: een geodriehoek, passer, een aantal ruitjesschriften (grote ruit), kleurpotloden en een rekenmachine Casio fx-82MS. Deze rekenmachine is ook te koop op school bij de afdeling Economie & Ondernemen voor € 9,95.
Voor beeldende vorming hebben de leerlingen het volgende nodig: potlood HB, een gum en puntenslijper. 

Schade en verzekeringen

De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug. Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen? Dan kunt u aan de gemeente een financiële bijdrage aanvragen voor de schoolkosten van uw kinderen. Bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van een schoolreisje, schoolspullen, voor een laptop, een fiets e.a. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Meedoenregeling. Ook kan uw kind zich aanmelden bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een bijdrage in de kosten voor een sport of culturele activiteit.

Naast de Meedoenregeling en het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn er nog meer regelingen beschikbaar voor u en uw kind(eren). Kijk voor de verschillende regelingen en de bijbehorende voorwaarden in de geldgids op onze website.

Op de website van Voor hetzelfde geld vindt u nog meer tips en adviezen en verschillende partijen die u kunnen helpen bij geldzaken en geldvragen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Kindgebonden budget

Dit wordt verstrekt door de Belastingsdienst. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen. Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor uitgebreidere informatie hierover op de website van  de Belastingdienst (toeslagen).